אישור מכון התקנים

 
תו-תקן-היתר-89564-שנאי-בטיחות-מבדדים
תו-תקן-היתר-89565-שנאים-מבדדים
תו-תקן-היתר-89566-שנאים-תלת-פאזי
תו-תקן-היתר-89567-שנאים-עצמיים