phone number
 
 
 
077-3335180
 
זהו מספר מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
3 חוות דעת
 
 
 
 
ברק כח- ג'נרל טרפו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שנאי אוטוטרפו - ממירי מתח

 
 
 

אוטוטרפו - שנאי מוריד מתח 110V

 
חזרת מחו"ל? הבאת מכשיר חשמלי? בברק כח - ג'נרל טרפו הכינו עבורך שנאי ממיר מתח מארה"ב לישראל ומגוון שנאים ידידותיים לשימוש בייתי, המתאמים בין מכשירי חשמל מחו"ל (110V) לרשת החשמל בישראל (220V).

שנאי אוטוטרפו שקע תקע, ממיר מתח מ- 220V (הרשת בישראל) ל- 110V (המתח המתאים להפעלת מכשירים מיובאים מחו"ל).
 

שנאי אוטוטרפו תלת פאזיים להתנעת מנועים חשמליים 10HP-500HP.

 
 
 
אוטוטרפו - שנאי ממיר מתח 110V
 
 
 
 
שנאי אוטוטרפו מורכב מסליל אחד בלבד בעל שלוש יציאות, ובעיקרו אין הבדל בינו לבין טרנספורמטור רגיל.
העובדה שחלק מהליפוף משותף לשני סלילים משנה רק את חלוקת הזרמים בחלקים השונים של הליפוף.

החלק שאינו משותף נושא את הזרם I1 בלבד, החלק המשותף נושא את שני הזרמים I1 + I2, בגלל הפרש הפאזות 180 מעלות בין הזרמים, יהיה הזרם המשותף I = I2 - I1 , מכאן אפשר ללפף את כל החלק המשותף בתיל דק, שהחתך מותאם לזרם I.

מכאן ברור ,שאפשר להשיג חסכון כספי גדול משימוש בשנאי אוטוטרפו.